asocijativan


asocijativan
adj associative
* * *
• associative

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • asocijativan — ȁsocijatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji ima asocijacije (1), koji lako asocira [asocijativna ličnost] 2. koji obiluje asocijacijama, koji se sastoji od asocijacija [asocijativan tekst] ETIMOLOGIJA vidi asocijacija …   Hrvatski jezični portal

  • ȅkspresīvan — ȅkspresīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji je pun izražaja; izražajan, snažan, dojmljiv [∼na intonacija] 2. {{001f}}koji je pun ekspresije; asocijativan [∼ni leksik] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • paralogija — paralògija ž DEFINICIJA psih. poremećaj normalnog rasuđivanja; umjesto logičkog slijedi asocijativan niz misli ETIMOLOGIJA grč. paralogía: krivi oblik ≃ para + logija …   Hrvatski jezični portal

  • ekspresivan — ȅkspresīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji je pun izražaja [ekspresivna intonacija]; dojmljiv, izražajan, snažan 2. koji je pun ekspresije [ekspresivni leksik]; asocijativan ETIMOLOGIJA vidi ekspresija …   Hrvatski jezični portal